parallax background

پیمایش مسیر از طالقان به سه هزار

سرپرست : وحید عامری
تاریخ : 20 مهر
مهلت ثبت نام : یکشنبه 18 مهر
هزینه : 105 هزار تومان
وضعیت : در حال ثبت نامشرح برنامه:

صبح سه شنبه 20 مهرماه تهران را به مقصد طالقان ترک می کنیم. قبل از ظهر به روستای پراچان رسیده و ناهار می خوریم. بعد از ناهار به سمت گوسفندسرای دومچه حرکت می کنیم و شب نخست را در همانجا کمپ می کنیم. صبح روز چهارشنبه از دومچه به سمت گردنه میش چال حرکت می کنیم. خط الراس را به سمت پایین سرازیر می کنیم تا اینکه به آبگرم سه هزار برسیم. شب را همانجا می مانیم. صبح پنج شنبه مسیر را به سمت رو ستای درجان ادامه می دهیم. سوار مینی بوس می شویم و به تنکابن بر میگردیم و قبل از نیمه شب جمعه تهران خواهیم بود.


وسایل مورد نیاز:

حداقل 2 لیتر آب. غذا شامل(دو وعده صبحانه- سه وعده ناهار و دو وعده شام). میوه. مواد قندی کارت شناسایی. جعبه کمک های اولیه. کفش مناسب. بارانی یا پانچو. لباس گرم. پلار و کت پر( هوا به خصوص نزدیک گردنه ممکن است بسیار سرد باشد.) بادگیر. کرم ضد آفتاب.


سایر ملاحظات:

لطفا هزینه برنامه را به شماره کارت3162_4057_2910_5022 به نام وحید عرب عامری واریز و شماره تراکنش را به همراه نام خود در صفحه برنامه وارد کرده و ثبت نام کنید.
ظرفیت برنامه 15 نفر است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سرپرست برنامه: وحید عامری
شماره تماس 09123740602
هزینه برنامه 105 هزارتومان
مهلت ثبت نام: تا روز یکشنبه 18 مهر.
اولویت با کسانی است که سریع تر ثبت نام کرده باشند.

پاسخ دهید